Hướng dẫn sử dụng Seo Sinbyte

Sinbyte sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng tool như sau:

Link truy cập Quick Sumbit Link: https://app.sinbyte.com/quick-indexing/

Quick_Submit_Link_1
Quick_Submit_Link

Link truy cập Check Backlink Free: https://app.sinbyte.com/check-free/

Check Backlink Free
Check Backlink Free

Chú ý: Nếu lần đầu tiên bạn vào App.Sinbyte.Com. Để sử dụng 2 tính năng free là Check Links Show On GoogleCheck Links thì bạn cần cài extension Sinbyte Seo trên trình duyệt Google Chrome bạn nhé.

Cai dat google chorme

Các link khó index, tỉ lệ index Googlehiển thị trên Google Tìm Kiếm rất thấp:

 • Link redirect 301, 302
 • Link bị xóa: 400, 404
 • Link chặn googlebot: noindex, robots.txt
 • Link Canonicalised
 • Link từ các blogs 2.0, forum,… với nội dung copy, content kém chất lượng
 • Link web money-site với content copy, trùng lặp nội dung, lỗi schema, lỗi mobile – không thận thiện người dùng,…. ( kiểm tra các link này trong Google Search Console )
 • Link từ các domain spam
 • 1 số link profile cần traffic mới index được: linkedin.com/posts/…., angel.co, ask.fm, ello.co/…../post/…., list.ly, amazon.ca/dp/…., flickr.com/photos/…, skillshare.com.

Untitled22

Hướng dẫn cách tìm lỗi link website không được lập chỉ mục chính xác nhất trong GG Search Console:

Untitled19

Tool check index của Sinbyte sẽ giúp bạn kiểm tra link đã được hiển thị trên Google Tìm Kiếm hay chưa. Nếu bạn muốn biết link đã được index trên Google với độ chính xác tuyệt đối, bạn nên dùng Google Sheets hoặc Google Search Console để kiểm tra. Vì sẽ có nhiều link mặc dù đã index ( check trên Google sheets hoặc Google Search Console ) nhưng chưa hiển thị trên Google Tìm Kiếm ( check trên Sinbyte ). Tham khảo thêm bài viết hướng dẫn này.

Ads_Sinbyte_Check_Link_MINIFILE

Ngoài tính năng Check Backlink của Sinbyte, bạn có thể dùng Screaming Frog giúp check link nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn với số lượng link nhiều. Xem thêm hướng dẫn sử dụng Screaming Frog tại đây.

III/ Hướng dẫn thanh toán tự động qua Internet Banking:

Link truy cập trang thanh toán: https://app.sinbyte.com/payment/

Trang Thanh Toan

 • Bạn chọn Package tương ứng và nhấn vào button Online Banking để thanh toán.
 • Bạn chuyển khoản đúng số tiền cùng nội dung chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động nạp credit của bạn ngay sau 2-10 phút.

sinbyte-sotkvietcombank

Hướng dẫn sử dụng Mã Khuyến Mãi

Các bạn làm theo như hình dưới đây:

Trang Thanh Toan 2

 • Bạn nhập mã vào textbox Mã khuyến mãi. Sau đó nhấn vào button Online Banking.
 • Bạn chuyển khoản đúng số tiền + nội dung chuyển khoản. Hệ thống sẽ tự động tăng credit và + % credit tương ứng với mã bạn nhập vào.

IV/ Hướng dẫn sử dụng plugin wordpress Sinbyte Indexer

Download và cài đặt plugin Sinbyte Indexer tại đây: https://wordpress.org/plugins/sinbyte-indexer/

V/ Hướng dẫn sử dụng API

API Key của bạn sẽ hiển thị tại trang Quick Submit Link.

Code PHP:

<?php
$url = "https://app.sinbyte.com/api/indexing/";

$curl = curl_init($url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$headers = array(
  "Authorization: {'Content-Type': 'application/json'}",
  "Content-Type: application/json",
);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

$data = '{
  "apikey": "9tutf8hsu38c4cc87xxxxxx",
  "name": "Test GSA 10/09 1",
  "dripfeed": 1,
  "method": "manual", /*"manual"==> Link profile social; "tools"==> Link website; "money_site"==> Link website have add Email Api Google Search Console;*/
  "urls": ["http://search-engine-ranker.gsa-online.de/", "https://sinbyte.com/"]
}';

curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);

//for debug only!
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);

$resp = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
var_dump($resp);
?>

Code Python:

import requests
from requests.structures import CaseInsensitiveDict

url = "https://app.sinbyte.com/api/indexing/"

headers = CaseInsensitiveDict()
headers["Authorization"] = "{'Content-Type': 'application/json'}"
headers["Content-Type"] = "application/json"

data = {
  "apikey": "oz30z68snk3cg64vbi84basfb7xxxxxxx",
  "name": "Test API",
  "dripfeed": 1,
  "method": "manual", # "manual"==> Link profile social; "tools"==> Link website; "money_site"==> Link website have add Email Api Google Search Console;
  "urls": ["https://sinbyte.com/", "https://sinbyte.com/test-api/", "https://sinbyte.com/test-1/"]
}

resp = requests.post(url, headers=headers, json=data)

print(resp.status_code)

Code C#:

var url = "https://app.sinbyte.com/api/indexing/";

var httpRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
httpRequest.Method = "POST";

httpRequest.Headers["Authorization"] = "{"Content-Type": "application/json"}";
httpRequest.ContentType = "application/json";

var data = @"{
  ""apikey"": ""oz30z68snk3cg64vbi84basfb7xxxxxxx"",
  ""name"": ""Test API"",
  ""dripfeed"": 2,
  ""urls"": "[https://sinbyte.com/", "https://sinbyte.com/test-api/", "https://sinbyte.com/test-1/"]"
}";

using (var streamWriter = new StreamWriter(httpRequest.GetRequestStream()))
{
  streamWriter.Write(data);
}

var httpResponse = (HttpWebResponse)httpRequest.GetResponse();
using (var streamReader = new StreamReader(httpResponse.GetResponseStream()))
{
  var result = streamReader.ReadToEnd();
}

Console.WriteLine(httpResponse.StatusCode);

VI/ *** Hướng dẫn sử dụng PROJECT, CAMPAIGN ***

Ngoài cách sử dụng Quick Sumbit Link để submit link lên Google, bạn có thể dùng PROJECT, CAMPAIGN để submit. Cách sử dụng PROJECT, CAMPAIGN này sẽ giúp bạn quản lý nhiều dự án một cách khoa học, dễ dàng hơn.

1 - Copy

1.1 Tạo project

1

Trong trang Dashboard:

 • Bước 1: Chọn Create campaign.
 • Bước 2: Khi popup hiện rạ, chọn New project.
 • Bước 3: Nhập domain của moneysite.
 • Bước 4: Nhập tên của project.
 • Bước 5: Đặt tên campaign. Ví dụ: Backlink từ Social, Backlink đi tay, Backlink từ tool RankerX, Backlink Guest post, Backlink báo, Backlink Pbn, …

Kết quả sẽ được như sau:

2

– Chọn campaign cần import backlink, nhấn vào button Import links:

3

Mẫu import:

https://abc.com/backlink-1

https://abc.com/backlink-2

https://abc.com/backlink-2

Chú ý không import các trường hợp như sau:

Error_Import_1

Cuối cùng, ta được kết quả như hình dưới:

6

Hướng dẫn bạn cách submit backlink lên Google để nhanh chóng được index.

Google_add_url

Bạn chọn Google add url để ép index backlink trên Google. Như hình ảnh ở trên.

Sau khi chon Google add url xong, trong 3-4 tiếng, các backlink đã dần dần được index trên Google. Sau 24h, 80% backlink sẽ được index.

Sau 3-4 tiếng, để kiểm tra các backlink của mình được index hay chưa. Bạn sử dụng tính năng Check indexing link để check. Như hình ảnh ở dưới:

Check_indexing_link để kiểm tra backlink đã được index Google hay chưa
Check_indexing_link để kiểm tra backlink đã được index Google hay chưa

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn tính năng Check indexing link ở đây.

Tuy nhiên, trước khi Goolge add url. Bạn nên Check LinkCheck indexing link để lọc ra các backlink đã bị xóa, các backlink chưa index trên Google. Giúp bạn tiết kiệm số lượng check của mình. Cách làm như sau: click vào đây để di chuyển tới mục lục 7.

Mục đích check tất cả các backlink đã import để nắm được các thông tin sau:

a. Trạng thái của backlink:

 • 202: backlink vẫn còn hoạt động.
 • 400, 404, 500: backlink đã bị xóa.
 • 403, 503: lỗi hosting tạm thời không truy cập được.
 • 301, 302, 303: link bị rediect sang link khác.
 • Các lỗi khác: Connection error.

b. Thẻ meta robots: có cho phép robots google index hay không

c. File robots.txt có chặn robots Google index không.

d. Anchor-text, link, title của backlink.

e. Link Dofollow hay Nofollow.

Ta làm như sau:

4

Khi nhấn button Start. Hệ thống sẽ báo đang bắt đầu craw backlink để lấy dữ liệu về. Bạn có thể refresh lại trang để xem tiến trình hoạt động.

Trong quá trình đang chạy, backlink nào đang check thì hệ thống sẽ hiển thị như sau: /In the process of crawling .

Mục đích: Kiểm tra backlink đã index trên google hay chưa.

Thực hiện check index backlink:

Chọn các backlink cần check. Sau đó chọn tiếp Check indexing link. Nhấn vào button Start. Như hình dưới đây:

5

Ta sẽ được kết quả như sau:

7

Trong đó:

 • Text G màu đỏ là backlink chưa được index Google.
 • Text G màu xanh là backlink đã được index trên Google.

Check_indexing_link

Sau khi bạn Check indexing link xong, bạn refresh lại page để xem kết quả nhé.

Backlink nào đã check xong sẽ hiển thị đoạn text /No in crawlers và text G bên cạnh sẽ hiển thị màu xanh hoặc màu đỏ.

Còn backlink nào đang check kết quả trên Google sẽ hiển thị đoạn text /Checking google index . 

Với 200 backlink khi Check indexing link, hệ thống sẽ cần thời gian từ 3-5 phút để check.

Giúp bạn có thể linh động lọc những backlink mình cần để xử lý.

Sau khi bạn đã Check Link xong, ta cần Filter những backlink sau:

 • 400, 404, 500.
 • 403, 503, Connection error.
 • 301, 302, 303: link bị rediect sang link khác.
 • Noindex

Sau khi Filter xong, ta chọn những backlink ở trên và di chuyển các backlink đó vào Tab History hoặc Broken. Di chuyển tới Mục lục 6

Mục đích chọn những backlink chưa index Google, và index google những backlink chưa được index.

15

Cách làm như sau:

8

7. Phần nâng cao

Mục đích: Giúp các bạn loại bỏ đi những backlink đã bị xóa, những backlink không cho Google index và ta không ép index những backlink này. Nhằm tiết kiệm lượt check. Tiếp đến, lọc những backlink chưa index Google. Và sẽ ép index những backlink chưa index Google này. RẤT PHÙ HỢP VỚI CÁC BẠN HAY CHẠY TOOL BACKLINK.

Bắt đầu:

Sau khi ta đã Check Link cho toàn bộ backlink xong. Ta sẽ Filter để tìm ra các backlink không hoạt động. Và xóa chúng đi. Chỉ giữ lại những backlink tốt nhất.

7.1 Filter lần 1: Chọn 400, 404, 500, 502

Ta làm như hình dưới đây: Chọn các Response code: 400, 404, 500, 502.

Sau khi lựa chọn filter như hình trên xong ta nhấn vào button Filter, công cụ Seo Sinbyte sẽ hiển thị toàn bộ những backlink phù hợp với các kiểu ta đã lọc. Lúc này, chọn tất cả các backlink đó và bạn có thể xóa nó đi hoặc cho di chuyển qua tab History hoặc Broken.

7.2 Filter lần 2: Chọn No-index

Tại filter Indexing option, chọn No-index ( Lọc ra những backlink chặn không cho robots Google index ). Sau khi bấm vào Filter, bạn xóa những backlink có indexing option là No-index này đi. Hoặc di chuyển những backlink này qua tab History.

7.2 Filter lần 3: Chọn Connection error, 403, 503

Ta tiếp tục Filter lần 2 như hình dưới đây:

11

Lựa chọn xong, click vào button Filter. Seo Sinbyte sẽ hiển thị những backlink đang có Response code là: Connection error, 403, 503.

Ta click vào từng link để test.

Filter những backlink có Response code: 200. Sau đó nhìn vào title của backlink có các dạng sau: “account suspended, Website Suspended, login, register, sign in, Error, …” (đây là những backlink bị xóa và admin đó đã di chuyển 301 qua link home hoặc link register, … ).

Mục đích cuối cùng là tab Active luôn chứa những backlink tốt nhất để dễ quản lý. Các backlink bị xóa, backlink chặn không cho Google index thì ta di chuyển nó qua các tab History hoặc Active.

Chạy tính năng Check-idexing-link. Sau khi chạy xong, ta sẽ Filter chọn những backlink chưa được index Google bằng cách:

20

Sau 5 lần Filter, ta sẽ lọc được những backlink tốt nhất và hiện chưa được index trên Google. Ta sẽ chọn tất cả những backlink chưa được index đó và Google Add Url để backlink nhanh chóng được index trên Google.

Link video hướng dẫn chi tiết: