Hướng dẫn sử dụng Seo Sinbyte

Seo Sinbyte sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng như sau.

1 - Copy

1. Import backlink vào Seo Sinbyte

1.1 Tạo project

1

Trong trang Dashboard:

 • Bước 1: Chọn Create campaign.
 • Bước 2: Khi popup hiện rạ, chọn New project.
 • Bước 3: Nhập domain của moneysite.
 • Bước 4: Nhập tên của project.
 • Bước 5: Đặt tên campaign. Ví dụ: Backlink từ Social, Backlink đi tay, Backlink từ tool RankerX, Backlink Guest post, Backlink báo, Backlink Pbn, …

Kết quả sẽ được như sau:

2

1.2 Thêm backlink vào campaign vừa tạo của project:

– Chọn campaign cần import backlink, nhấn vào button Import links:

3

Mẫu import:

https://abc.com/backlink-1

https://abc.com/backlink-2

https://abc.com/backlink-2

Chú ý không import các trường hợp như sau:

Error_Import_1

Cuối cùng, ta được kết quả như hình dưới:

6

2. Cách Submit backlink để hiển thị nhanh trên Google tìm kiếm

Hướng dẫn bạn cách submit backlink lên Google để nhanh chóng được index.

Google_add_url

Bạn chọn Google add url để ép index backlink trên Google. Như hình ảnh ở trên.

Sau khi chon Google add url xong, trong 3-4 tiếng, các backlink đã dần dần được index trên Google. Sau 24h, 80% backlink sẽ được index.

Sau 3-4 tiếng, để kiểm tra các backlink của mình được index hay chưa. Bạn sử dụng tính năng Check indexing link để check. Như hình ảnh ở dưới:

Check_indexing_link để kiểm tra backlink đã được index Google hay chưa
Check_indexing_link để kiểm tra backlink đã được index Google hay chưa

Bạn có thể xem thêm hướng dẫn tính năng Check indexing link ở đây.

Tuy nhiên, trước khi Goolge add url. Bạn nên Check LinkCheck indexing link để lọc ra các backlink đã bị xóa, các backlink chưa index trên Google. Giúp bạn tiết kiệm số lượng check của mình. Cách làm như sau: click vào đây để di chuyển tới mục lục 7.

3. Check link

Mục đích check tất cả các backlink đã import để nắm được các thông tin sau:

a. Trạng thái của backlink:

 • 202: backlink vẫn còn hoạt động.
 • 400, 404, 500: backlink đã bị xóa.
 • 403, 503: lỗi hosting tạm thời không truy cập được.
 • 301, 302, 303: link bị rediect sang link khác.
 • Các lỗi khác: Connection error.

b. Thẻ meta robots: có cho phép robots google index hay không

c. File robots.txt có chặn robots Google index không.

d. Anchor-text, link, title của backlink.

e. Link Dofollow hay Nofollow.

Ta làm như sau:

4

Khi nhấn button Start. Hệ thống sẽ báo đang bắt đầu craw backlink để lấy dữ liệu về. Bạn có thể refresh lại trang để xem tiến trình hoạt động.

Trong quá trình đang chạy, backlink nào đang check thì hệ thống sẽ hiển thị như sau: /In the process of crawling .

4. Check indexing link:

Mục đích: Kiểm tra backlink đã index trên google hay chưa.

Thực hiện check index backlink:

Chọn các backlink cần check. Sau đó chọn tiếp Check indexing link. Nhấn vào button Start. Như hình dưới đây:

5

Ta sẽ được kết quả như sau:

7

Trong đó:

 • Text G màu đỏ là backlink chưa được index Google.
 • Text G màu xanh là backlink đã được index trên Google.

Check_indexing_link

Sau khi bạn Check indexing link xong, bạn refresh lại page để xem kết quả nhé.

Backlink nào đã check xong sẽ hiển thị đoạn text /No in crawlers và text G bên cạnh sẽ hiển thị màu xanh hoặc màu đỏ.

Còn backlink nào đang check kết quả trên Google sẽ hiển thị đoạn text /Checking google index . 

Với 200 backlink khi Check indexing link, hệ thống sẽ cần thời gian từ 3-5 phút để check.

5. Filter backlink ( Filter chỉ hoạt động khi đã thực hiện 2 hành động check backlink và check index backlink)

Giúp bạn có thể linh động lọc những backlink mình cần để xử lý.

5.1 Filter những backlink bị xóa

Sau khi bạn đã Check Link xong, ta cần Filter những backlink sau:

 • 400, 404, 500.
 • 403, 503, Connection error.
 • 301, 302, 303: link bị rediect sang link khác.
 • Noindex

Sau khi Filter xong, ta chọn những backlink ở trên và di chuyển các backlink đó vào Tab History hoặc Broken. Di chuyển tới Mục lục 6

5.2 Filter những backlink chưa được index Google

Mục đích chọn những backlink chưa index Google, và index google những backlink chưa được index.

15

6. Di chuyển backlink từ tab Active sang các tab khác như: History, Broken:

Cách làm như sau:

8

7. Phần nâng cao

Mục đích: Giúp các bạn loại bỏ đi những backlink đã bị xóa, những backlink không cho Google index và ta không ép index những backlink này. Nhằm tiết kiệm lượt check. Tiếp đến, lọc những backlink chưa index Google. Và sẽ ép index những backlink chưa index Google này. RẤT PHÙ HỢP VỚI CÁC BẠN HAY CHẠY TOOL BACKLINK.

Bắt đầu:

Sau khi ta đã Check Link cho toàn bộ backlink xong. Ta sẽ Filter để tìm ra các backlink không hoạt động. Và xóa chúng đi. Chỉ giữ lại những backlink tốt nhất.

7.1 Filter lần 1: Chọn 400, 404, 500, 502

Ta làm như hình dưới đây: Chọn các Response code: 400, 404, 500, 502.

Sau khi lựa chọn filter như hình trên xong ta nhấn vào button Filter, công cụ Seo Sinbyte sẽ hiển thị toàn bộ những backlink phù hợp với các kiểu ta đã lọc. Lúc này, chọn tất cả các backlink đó và bạn có thể xóa nó đi hoặc cho di chuyển qua tab History hoặc Broken.

7.2 Filter lần 2: Chọn No-index

Tại filter Indexing option, chọn No-index ( Lọc ra những backlink chặn không cho robots Google index ). Sau khi bấm vào Filter, bạn xóa những backlink có indexing option là No-index này đi. Hoặc di chuyển những backlink này qua tab History.

7.2 Filter lần 3: Chọn Connection error, 403, 503

Ta tiếp tục Filter lần 2 như hình dưới đây:

11

Lựa chọn xong, click vào button Filter. Seo Sinbyte sẽ hiển thị những backlink đang có Response code là: Connection error, 403, 503.

Ta click vào từng link để test.

7.3 Filter lần 4: Chọn 200 và xem title của backlink

Filter những backlink có Response code: 200. Sau đó nhìn vào title của backlink có các dạng sau: “account suspended, Website Suspended, login, register, sign in, Error, …” (đây là những backlink bị xóa và admin đó đã di chuyển 301 qua link home hoặc link register, … ).

Mục đích cuối cùng là tab Active luôn chứa những backlink tốt nhất để dễ quản lý. Các backlink bị xóa, backlink chặn không cho Google index thì ta di chuyển nó qua các tab History hoặc Active.

7.4 Filter lần 5: Chọn những backlink chưa index Google

Chạy tính năng Check-idexing-link. Sau khi chạy xong, ta sẽ Filter chọn những backlink chưa được index Google bằng cách:

20

Sau 5 lần Filter, ta sẽ lọc được những backlink tốt nhất và hiện chưa được index trên Google. Ta sẽ chọn tất cả những backlink chưa được index đó và Google Add Url để backlink nhanh chóng được index trên Google.

Link video hướng dẫn chi tiết: