Bảng Giá

Gói 1

3.000 Credit
200.000
đ
 • Submit được 1.000 link lên Google
 • 200 đ / link
 • Index 50% sau 1 ngày
 • Index 80% sau 3 ngày

Gói 1x2

6.300 Credit
400.000
đ
 • Submit được 2.100 link lên Google
 • 190 đ / link
 • Index 50% sau 1 ngày
 • Index 80% sau 3 ngày

Gói 2

15.000 Credit
850.000
đ
 • Submit được 5.000 link lên Google
 • 170 đ / link
 • Index 50% sau 1 ngày
 • Index 80% sau 3 ngày

Gói 3

30.000 Credit
1.500.000
đ
 • Submit được 10.000 link lên Google
 • 150 đ / link
 • Index 50% sau 1 ngày
 • Index 80% sau 3 ngày

Gói 3x2

64.500 Credit
3.000.000
đ
 • Submit được 21.500 link lên Google
 • 140 đ / link
 • Index 50% sau 1 ngày
 • Index 80% sau 3 ngày

Gói VIP

240.000 Credit
10.000.000
đ
 • Submit được 80.000 link lên Google
 • 125 đ / link
 • Index 50% sau 1 ngày
 • Index 80% sau 3 ngày

Check backlinks, Check indexing baclinks: 1 backlink = 0 credit;

Index backlinks: 1 backlink = 3 credit.

*** Có hỗ trợ thanh toán tự động qua bank và paypal ***

money-back-logo

Đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày

Nếu đây không phải là dịch vụ lập chỉ mục tốt nhất mà bạn từng sử dụng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đầy đủ cho bạn!

Bạn không có gì để mất.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Hotline: 0941 071 579

Zalo: 0941071579

Fb: fb.com/leuyvien

ĐĂNG KÝ NGAY SEO SINBYTE

Đăng ký và thử nghiệm dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo sự hài lòng 100%. Hỗ trợ chuyên nghiệp, nhiệt tình.